تنفس سینه ای یوگا در وضعیت نشسته

vip icon

کیفیت

فایل های ضمیمه ویدیو :
برای مشاهده فایل های ضمیمه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

نظرات

نظری برای این ویدیو ثبت نشده است .

پیشنهادات ویژه

video sample image play icon 22:30 1051 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1020 بازدید
vip icon video sample image play icon 14:23 1024 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1005 بازدید

از این مربی

video sample image play icon 22:30 1051 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1020 بازدید
vip icon video sample image play icon 14:23 1024 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1005 بازدید
video sample image play icon 19:16 1023 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1012 بازدید
video sample image play icon 22:49 1021 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1013 بازدید

ویدیو های مرتبط

video sample image play icon 19:16 1023 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1012 بازدید
video sample image play icon 22:49 1021 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1013 بازدید
vip icon video sample image play icon 25:53 1013 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1006 بازدید
vip icon video sample image play icon 23:59 1011 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1007 بازدید
vip icon video sample image play icon 13:58 1010 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 17:15 1009 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
video sample image play icon 21:04 1008 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1006 بازدید
video sample image play icon 15:41 1007 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1005 بازدید
vip icon video sample image play icon 16:54 1006 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
تنفس شکمی سینه ای در یوگا
dots icon
mark icon
مارک کردن
share icon
پسندیدن
share icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 16:51 1006 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 15:22 1006 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1003 بازدید
vip icon video sample image play icon 17:11 1005 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 21:20 1005 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 26:20 1005 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1003 بازدید
vip icon video sample image play icon 21:06 1004 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 16:38 1004 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1002 بازدید
vip icon video sample image play icon 15:23 1004 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1003 بازدید
vip icon video sample image play icon 16:16 1004 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 18:07 1004 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 18:42 1004 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1003 بازدید
vip icon video sample image play icon 22:03 1004 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1003 بازدید
vip icon video sample image play icon 23:33 1004 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
انجام حرکات یوگا- شات اسپرسو
dots icon
mark icon
مارک کردن
share icon
پسندیدن
share icon
فیتیلیو
eye icon 1002 بازدید
angle right icon
angle left icon