مشخصات مربی

مرجان تیزقدم

دنبال کننده ها : 27

من از سال 94 مربی یوگا در سبک های آیینگر و آشتانگا وینیاسا هستم. در باشگاه های تخصصی یوگا از جمله یوگا راه کمال که تخصصی در سبک آیینگر یوگاست کار کرده ام. بعد از شروع پاندمی بیشتر کلاس های من به شکل آنلاین خصوصی، نیمه خصوصی هستند.

محل فعالیت اصلی

استان : تهران
شهر : تهران
آدرس : یوسف آباد

تخصص های مربی

ورزشهای کششی ,یوگا

ساعت کاری

شنبه
5 تا 9 شب
یکشنبه
5 تا 9 شب
دوشنبه
5 تا 9 شب
سه شنبه
5 تا 9 شب
چهارشنبه
5 تا 9 شب
پنجشنبه
1 تا 5 عصر

ویدیوهای این مربی

vip icon video sample image play icon 13:58 1010 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1400/12/29
video sample image play icon 22:30 1081 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1400/12/29
vip icon video sample image play icon 22:03 1004 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/12
vip icon video sample image play icon 27:19 1004 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/12
vip icon video sample image play icon 14:23 1025 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/12
vip icon video sample image play icon 26:20 1005 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/12
vip icon video sample image play icon 25:53 1013 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 18:42 1006 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 21:20 1005 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 20:22 1003 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
video sample image play icon 22:49 1030 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
video sample image play icon 21:04 1013 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 23:59 1014 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 22:34 1002 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 23:25 1004 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 23:08 1003 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 22:12 1002 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 18:41 1002 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 19:12 1001 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 18:13 1003 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 17:11 1011 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 18:07 1005 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/14
vip icon video sample image play icon 18:06 1003 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/14
vip icon video sample image play icon 17:41 1001 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/14

نظرات

نظری برای این مربی ثبت نشده است .