تمرین شاواسانا برای افزایش تمرکز و آگاهی بدن

vip icon

کیفیت

فایل های ضمیمه ویدیو :
برای مشاهده فایل های ضمیمه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

نظرات

نظری برای این ویدیو ثبت نشده است .

پیشنهادات ویژه

video sample image play icon 22:30 1067 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1031 بازدید
video sample image play icon 19:16 1037 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1019 بازدید

از این مربی

video sample image play icon 22:30 1067 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1031 بازدید
video sample image play icon 19:16 1037 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1019 بازدید
video sample image play icon 22:49 1027 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1018 بازدید
vip icon video sample image play icon 14:23 1025 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1005 بازدید

ویدیو های مرتبط

video sample image play icon 22:49 1027 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1018 بازدید
vip icon video sample image play icon 14:23 1025 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1005 بازدید
video sample image play icon 15:41 1015 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1010 بازدید
vip icon video sample image play icon 23:59 1013 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1008 بازدید
video sample image play icon 21:04 1013 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1009 بازدید
vip icon video sample image play icon 25:53 1013 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1006 بازدید
vip icon video sample image play icon 17:11 1011 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1005 بازدید
video sample image play icon 20:53 1010 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1008 بازدید
vip icon video sample image play icon 14:43 1010 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1002 بازدید
vip icon video sample image play icon 13:58 1010 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 16:19 1009 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1005 بازدید
video sample image play icon 17:22 1009 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1005 بازدید
vip icon video sample image play icon 17:15 1009 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
video sample image play icon 16:50 1009 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 15:37 1008 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1003 بازدید
vip icon video sample image play icon 16:54 1006 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
تنفس شکمی سینه ای در یوگا
dots icon
mark icon
مارک کردن
share icon
پسندیدن
share icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 16:51 1006 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 15:22 1006 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1003 بازدید
vip icon video sample image play icon 18:42 1006 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 21:06 1005 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1005 بازدید
vip icon video sample image play icon 21:20 1005 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1004 بازدید
vip icon video sample image play icon 26:20 1005 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
eye icon 1003 بازدید
angle right icon
angle left icon