مشخصات مربی

مرجان تیزقدم

دنبال کننده ها : 13

من از سال 94 مربی یوگا در سبک های آیینگر و آشتانگا وینیاسا هستم. در باشگاه های تخصصی یوگا از جمله یوگا راه کمال که تخصصی در سبک آیینگر یوگاست کار کرده ام. بعد از شروع پاندمی بیشتر کلاس های من به شکل آنلاین خصوصی، نیمه خصوصی هستند.

محل فعالیت اصلی

استان : تهران
شهر : تهران
آدرس : یوسف آباد

تخصص های مربی

ورزشهای کششی ,یوگا

ساعت کاری

شنبه
5 تا 9 شب
یکشنبه
5 تا 9 شب
دوشنبه
5 تا 9 شب
سه شنبه
5 تا 9 شب
چهارشنبه
5 تا 9 شب
پنجشنبه
1 تا 5 عصر

ویدیوهای این مربی

vip icon video sample image play icon 13:58 10 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1400/12/29
video sample image play icon 22:30 49 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1400/12/29
vip icon video sample image play icon 22:03 4 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/12
vip icon video sample image play icon 27:19 3 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/12
vip icon video sample image play icon 14:23 24 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/12
vip icon video sample image play icon 26:20 5 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/12
vip icon video sample image play icon 25:53 13 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 18:42 4 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 21:20 5 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 20:22 3 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
video sample image play icon 22:49 16 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
video sample image play icon 21:04 7 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 23:59 11 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 22:34 2 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 23:25 3 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 23:08 3 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 22:12 2 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 18:41 2 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 19:12 1 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 18:13 3 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 17:11 5 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/13
vip icon video sample image play icon 18:07 4 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/14
vip icon video sample image play icon 18:06 3 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/14
vip icon video sample image play icon 17:41 1 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
مرجان تیزقدم
clock icon 1401/01/14

نظرات

نظری برای این مربی ثبت نشده است .