آموزش پارکور بخش ششم- نحوه غلبه بر ترس

کیفیت

فایل های ضمیمه ویدیو :
برای مشاهده فایل های ضمیمه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

نظرات

نظری برای این ویدیو ثبت نشده است .

پیشنهادات ویژه

video sample image play icon 45 ثانیه 1001 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1001 بازدید
video sample image play icon 01:05 1001 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1001 بازدید

از این باشگاه

vip icon video sample image play icon 06:58 1026 بازدید
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
وارم آپ زومبا استرانگ 16
dots icon
mark icon
مارک کردن
share icon
پسندیدن
share icon
فیتیلیو
eye icon 1009 بازدید
vip icon video sample image play icon 11:34 1017 بازدید
وارم آپ زومبا زین 96
dots icon
mark icon
مارک کردن
share icon
پسندیدن
share icon
فیتیلیو
eye icon 1007 بازدید
vip icon video sample image play icon 10:42 1016 بازدید
کوارتر 3 زومبا استرانگ 15
dots icon
mark icon
مارک کردن
share icon
پسندیدن
share icon
فیتیلیو
eye icon 1003 بازدید
vip icon video sample image play icon 03:13 1015 بازدید
زومبا زین 96- سبک مرنگه
dots icon
mark icon
مارک کردن
share icon
پسندیدن
share icon
فیتیلیو
eye icon 1005 بازدید

ویدیو های مرتبط

video sample image play icon 05:55 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 13:12 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 16:07 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 09:51 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 17:50 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 05:33 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 04:33 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 03:58 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 05:30 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 04:04 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 11:28 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 17:38 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 06:19 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 08:34 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 02:57 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 31:09 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 05:10 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 06:09 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 12:29 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 08:08 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 05:04 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
video sample image play icon 03:18 1000 بازدید
فیتیلیو
eye icon 1000 بازدید
angle right icon
angle left icon